تاریخ خبر: کد خبر: 7326

فیلم: تشنج در جلسه دانشجویی روحانی

برخی از دانشجویان در اعتراض به سخنان انتقادی برخی از نمایندگان دانشجویی علیه دولت، فضای مراسم را متشنج کردند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون