تاریخ خبر: کد خبر: 7323

فیلم: منادیان نفوذ

دکتر شهریار زرشناس، میهمان دومین قسمت از سری جدید ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» با موضوع «نفوذ» شد. وی در این قسمت با عنوان «منادیان نفوذ» به تشریح جریان استحاله طلب در عرصه فرهنگ و سیاست می‌پردازد.

.
 

دکتر شهریار زرشناس، میهمان دومین قسمت از سری جدید ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» با موضوع «نفوذ» شد. وی در این قسمت با عنوان «منادیان نفوذ» به تشریح جریان استحاله طلب در عرصه فرهنگ و سیاست می‌پردازد.

 

سری جدید «دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله نفوذ در دوره پسابرجام می پردازد.

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون