تاریخ خبر: کد خبر: 7207

فیلم: مستند «گل به دروازه خودی»

دانلود

 

 

 

 

«گل به دروازه خودی» از نگاه های بدون راهبرد تکنوکرات هایی می گوید که بر خروج کشور از شرایط شکننده اقتصادی اصراری ندارد و عمل کردشان کشور را به سمت وابستگی بیشتر و ضربه پذیری در برابر تحریم ها، سوق می دهد.این مستند پنجمین قسمت از مجموعه مستند «عبور از بن بست» است که به همت تهیه کنندگان برنامه ثریا تدارک دیده شده است.

 

در این مستند به موضوع کمبود بنزین و ماجرای تحریم بنزین ایران توسط غرب میپردازد و دستهایی که به خاطر سود بیشتر خود و  با پیگیری خط دروغ آلوده بودن بنزین های تولید داخل و به صرفه نبودن تولید بنزین در کشور کشور را به سمت بحران های اجتماعی ناشی از کمبود بنزین میکشانند!

 

بسیاری از کشورهای غربی و حتی ژاپن و برخی کشورهای شرقی که حتی ذره ای نفت هم از خود ندارند با ساخت تعداد زیادی پالایشگاه و خرید نفت از کشورهای صادرکننده ازجمله ایران ، برای خود درآمد سرشاری از ارزش افزوده این تولیدات بدست آورده اند، درصورتی که در ایران با وجود منابع نفتی فراوان و در دسترس، تکنوکرات ها با ادعای به صرفه نبودن تولید بنزین در داخل، کشور را به واردات کالای استراتژیک بنزین وابسطه نگه داشته اند!

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون