تاریخ خبر: کد خبر: 7180

فیلم: اعتراض تهیه کننده «پایش» به سکه‌های ترکان

بعد از انتشار خبر اعتراض سید امیر سیاح تهیه کننده برنامه پایش به هدایایی که از طرف زیرمجموعه مهمان برنامه یعنی اکبر ترکان در فضای مجازی، بخش خبری 20:30 این موضوع را پیگیری کرد اما از آنجا که پاسخی از آن روابط عمومی نگرفت، فیلم مربوط به این ماجرا را منتشر کرده است.

 

ترکان: یعنی این هدیه را نمیپذیرید؟

 

بعد از انتشار خبر اعتراض سید امیر سیاح تهیه کننده برنامه پایش به هدایایی که از طرف زیرمجموعه مهمان برنامه یعنی اکبر ترکان در فضای مجازی، بخش خبری 20:30 این موضوع را پیگیری کرد اما از آنجا که پاسخی از آن روابط عمومی نگرفت، فیلم مربوط به این ماجرا را منتشر کرده است.

 

امیر سیاح در صفحه شخصی خود نوشته بود: «بعد از خروج مهمان از استودیو ، جعبه زیر را به مهمان محترم دادم و گفتم روابط عمومی زیرمجموعه شما قبل از برنامه برای ما اینها رو فرستاده. جعبه را باز کرد، توش رو که دید، اول جاخورد. بعد خودش را جمع و جور کرد و پرسید یعنی این هدیه رو قبول نمی کنید؟!»

تهیه کننده پایش در ادامه می نویسد: «این بار من جاخوردم و محکم پاسخ دادم: توهین خیلی بزرگی بود به ما. به زیرمجموعه تون بفرمایید با رسانه ها اینطور رفتار نکنند. گفت باشه. سکه ها رو گذاشت جیبش و رفت!»

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون