تاریخ خبر: کد خبر: 7119

فیلم: صدای آمریکا بازهم سر کار رفت

یک بیننده ایرانی در تماس با شبکه صدای آمریکا مجری این شبکه را با محاسبه طنز سود وام خودرو سر کار گذاشت.

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون