تاریخ خبر: کد خبر: 7062

فیلم: انعکاس خبر «قاصدنیوز» در 20:30

پس از انتشار خبر پاک کردن گرافیتی های مرگ بر آمریکا از دیوارهای شهر مشهد، بخش خبری 20:30 روز 17آبان ماه به انعکاس این خبر «قاصدنیوز» پرداخت.

پس از انتشار خبر پاک کردن گرافیتی های مرگ بر آمریکا از دیوارهای شهر مشهد، بخش خبری 20:30 روز 17آبان ماه به انعکاس این خبر «قاصدنیوز» پرداخت.

درا ادامه فیلم این موضوع را ببینید:

دانلود

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون