تاریخ خبر: کد خبر: 656

پوستر / اگر در این راه کشته شوم، احساس می کنم در راه خدا…

نقش فرهنگ به نظر من یک نقش تعیین کننده و اساسی است و ما امروز مورد تهاجم هستیم.

رهبر معظم انقلاب- ۱۳۷۸/۹/۲۳:

فرهنگ و  صف‌آرایی فرهنگی در مقابل دشمن آن چیزی است که بنده هم اگر در راه آن کشته شدم، احساس می‌کنم که در راه خدا کشته شده‌ام. هرکس در این راه کشته شود، در راه خدا کشته شده و هرکس در این راه، زحمتی متحمّل شود، در راه خدا متحمّل شده است. مسأله، مسأله‌ی کوچکی نیست...نقش فرهنگ به نظر من یک نقش تعیین کننده و اساسی است و ما امروز مورد تهاجم هستیم.

 

فرهنگ و آیت الله خامنه ای اگر در راه فرهنگ کشته شوم شهیدم

پوستر / اگر در راه فرهنگی کشته شویم شهیدیم...

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون