تاریخ خبر: کد خبر: 6476

نماهنگ: زیارت باید انقلابی باشد

در این نماهنگ وحید جلیلی تفاوت زیارت مشهدمقدس و عربستان را در این نکته می داند که باید هویت امتی در ابعاد معرفتی،اعتقادی و سیاسی زائر ارتقا پیدا کند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون