تاریخ خبر: کد خبر: 6288

فیلم: نظر دکتر یامین پور درباره شبکه‌های اجتماعی

لشکری که در مقابل ماست دقیقاً همین را می خواهد که ما در فضای مجازی خودمان را سانسور کنیم و عقب بکشیم. بخشی از این موضوع کاملاً طراحی شده است . یعنی واکنش های شدید به مواضع انقلابی طراحی شده است. برای اینکه در این مارپیچ سکوت کم بیاورید و از مواضع انقلابی تان کم کنید.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون