تاریخ خبر: کد خبر: 6140

فیلم: معجزه جدید علمی قرآنی

قرآن از جنبه های مختلف معجزه و زنده است که یکی از این زمینه ها، معجزه علمی آن است. با اینکه حدود 1400 سال از زمان نزول قرآن بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وصلم میگذرد، و علم بشری نیز توسعه و پیشرفت بسیار چشمگیری داشته است، اما همچنان مطالبی علمی در قرآن وجود دارد که با پیشرفت هرچه بیشتر علوم نه تنها قدیمی و کهنه نمیشود، بلکه روز به روز تازگی آن و جنبه اعجاز آن بیشتر نمایان می شود.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون