تاریخ خبر: کد خبر: 6062

فیلم: تکلیف مذاکره

تکلیف مذاکره سخنان رهبر حکیم انقلاب درباره مذاکره با آمریکا کاری از معاونت تولید شبکه تبلیغ

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون