تاریخ خبر: کد خبر: 6040

تصاویر: زورخانه ای در آب انبار قدیمی وکیل آباد مشهد

زورخانه وکیل آباد با قدمتی سی ساله، هم پایگاه نامدارانی چون پهلوان احمد وفادار، پهلوان سرهنگ سخدری و... بوده و هم پهلوانان و مرشدان جوانی را چون مجید جهان، وحید حسنی، غلامرضا رجب زاده را به جامعه معرفی کرده است. گرچه اکنون در مقایسه با سال های آغازین، استقبال از زورخان هها کمتر شده است، پهلوان رستم و پسرش پهلوان حجت قاسمی، با رنجی سی ساله نگذاشتند چراغ این زورخانه خاموش شود. آن ها امروز دست به دامان دولت شده اند و می خواهند از این میراث فرهنگی و ملی پاسداری کنند و نگذارند که خارجی ها همچون چوگان و بسیاری از آثار ملی دیگر، این ورزش باستانی را که 3هزار سال قدمت دارد، به نام خود ثبت کنند.

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون