تاریخ خبر: کد خبر: 6037

فیلم: روایت همکار احمدی روشن از مصیبت برگشت‌پذیری

قسمت هجدهم فیلم «دونقطه» در گفتگو با حسین آبنیکی، معاون سابق سازمان انرژی اتمی منتشر شد. حسین آبنیکی، میهمان هجدهمین ویدئوی سه دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این قسمت به تشریح فرآیند بازگشت پذیری تأسیسات هسته ای در صورت انجام توافق می پردازد. «دونقطه» در قالب مقاله ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته ای می پردازد.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون