تاریخ خبر: کد خبر: 5968

فیلم: مجلس ایران تعطیل، کنگره درحال بازخواست!

در این روزهای حساس پس از مذاکرات هسته ای و ضرورت بالای بررسی دقیق متن جمع بندی مذاکرات ، مجلس شورای اسلامی در تعطیلاتٍ بعد از تعطیلات بسر می برد! این درحالی است که نمایندگان کنگره آمریکا سه وزیر مرتبط با این مذاکرات را به کنگره فراخوانده و درباره مسائل مختلف آنها را بازخواست کردند. در این جلسه مطالب مهم و قابل تاملی از جانب طرف های بدعهد آمریکایی بیان شده که نیازمند توجه و مراقبت هرچه بیشتر طرف ایرانی است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون