تاریخ خبر: کد خبر: 5902

اختصاصی«قاصدنیوز»/

فیلم/ Go to Hell ؛ شعرخوانی ضداستکباری حاج احمد واعظی +زیرنویسی انگلیسی

شعرخوانی حماسی و پرشور حاج احمد واعظی در اجتماع دهها هزار نفر از مردم مشهدمقدس در اجتماع مردمی «اجازه نمیدهیم»

 

 

آمریکا! روح شیطان در آشیانه ی توست/ورد ابلیسیان ترانه ی توست

هر کجا هست آتش افروزی/نام ننگین تو نشانه ی توست

سگ زنجیری تو اسراییل/دست آموز آستانه ی توست

آتش غزه،صور و سوریه/و یمن کار وحشیانه ی توست

ظلم و جور است و قتل و خونریزی/کوله باری که روی شانه توست

تو که هستی که در تمام بلاد/ شعله ی ظلم ظالمانه ی توست

دشمن دیر سال ما هستی/سخن هسته ای بهانه ی توست

بی حیا تو چه کاره ای آخر/مگر این آب و خاک خانه ی توست؟

با تو، مثل تو حرف باید زد/زور افسون تو فسانه ی توست

پیر ما گفته است شیطانی/خون مظلوم آب و دانه ی توست

پس به قول خودتو "گو تو هِل(*go to hell: برو به جهنم*)"/که ته دوزخ آشیانه ی توست

ذره ای عجز را در این میهن

ما اجازه نمیدهیم اصلا

 

ضد استکباری احمد واعظی

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون