تاریخ خبر: کد خبر: 5697

فیلم: شناسایی هویت یکی از 175شهید

لحظات خاصی در این مستند دیدنی روایت شده که مربوط به لحظه مطلع شدن یکی از خانواده‌های 175 شهید بازگشته به وطن، از یافتن پیکر عزیزشان است.سیدعلی ضیاء با دوربین «امشب» سراغ خانواده شهید "محمد علی‌بمانی" رفت و خبر پیدا شدن پیکر شهید را به این خانواده داد.در این مستند لحظات مواجه شدن همسر و فرزندان شهید بمانی با خبر بازگشت پیکر شهیدشان تا دیدن پیکر و خاکسپاری این شهید ثبت و ضبط شده است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون