تاریخ خبر: کد خبر: 5691

عکس: آشپزخانه مهمانسرای حرم

روزانه صدها نفر از خادمین بارگاه منور رضوی تلاش می کنند. تا مقدمات میهمانی کریمانه از زائران رضوی فراهم شود.آماده سازی غذا و بسته بندی در جعبه های مخصوص بخشی از تلاش خادمین آستان مقدس رضوی است.

مهمانسرای حرم

مهمانسرای حرم

مهمانسرای حرم

مهمانسرای حرم

مهمانسرای حرم

مهمانسرای حرم

مهمانسرای حرم

مهمانسرای حرم

مهمانسرای حرم

مهمانسرای حرم

مهمانسرای حرم

مهمانسرای حرم

مهمانسرای حرم

مهمانسرای حرم

مهمانسرای حرم

مهمانسرای حرم

مهمانسرای حرم

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون