تاریخ خبر: کد خبر: 5670

عکس: مغز ترافیکی شهر مشهد

این مکان مرکز کنترل ترافیک معاون حمل و نقل شهرداری مشهد می باشد.

مرکز کنترل ترافیک مشهد

مرکز کنترل ترافیک مشهد

مرکز کنترل ترافیک مشهد

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون