تاریخ خبر: کد خبر: 5667

فیلم: کدام تحریم‌ها لغو می‌شود؟!

مهندس افشین میرزایی نویسنده کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» و کارشناس حوزه تحریم در برنامه ثریا به بررسی علل وضع تحریم‌ها پرداخته و با ارائه اسناد موجود مطالبی بیان می‌کند.

 

مهندس افشین میرزایی نویسنده کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» ،وکارشناس حوزه تحریم، در برنامه ثریا به بررسی علل وضع تحریم ها پرداخته و با ارائه اسناد موجود بیان می‌کند که :

 

۱-در توافقات ژنو و لوزان فقط صحبت از تحریم های مرتبط با هسته ای است.

 

۲-باتوجه به جدول ارائه شده از سوی اندیشکده بحران درآمریکا، تحریم مرتبط با هسته ای نداریم.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون