تاریخ خبر: کد خبر: 5652

انمیشین: «زیر زمین کاخ سفید»

انیمیشن زیرزمین کاخ سفید در خصوص اتفاقات محرمانه در زیر زمین کاخ سفید و تعامل امریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل است که بصورت سریالی ؛ هر چند روز یک قسمت از آن منتشر می شود.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون