تاریخ خبر: کد خبر: 5444

آزموده را آزمودن خطاست/

موشن‌گرافیک: مذاکره بی‌نتیجه سال82 در این روزها تکرار می‌شود؟

مجموعه 6قسمتی موشن گرافیک «داستان اعتماد» به روایت تاریخی تجربه اعتماد ملت ایران به دولت آمریکا در برهه‌های مختلف تاریخی می‌پردازد.

 
این قسمت از مجموعه موشن گرافیک های داستان اعتماد به روایت تلخ تجربه مذاکره با آمریکایی ها در سال 1382 می پردازد

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون