تاریخ خبر: کد خبر: 5423

عکس: تحریمیم میفهمی؟

رئیس جمهور در طی اظهاراتی که تعجب همگان را برانگیخت، گفت: «تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند».

به گزارش قاصدنیوز، یکی از کاربران شبکه های اجتماعی با ارسال این عکس نوشته است: تحریمیم میفهمی؟!

تحریمیم می فهمی

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون