تاریخ خبر: کد خبر: 5411

نماهنگ: سرانجام اعتماد به آمریکا (ماجرای شیردال)

مرکز سفیرفیلم با انتشار مجموعه ۶ قسمتی موشن گرافیک «داستان اعتماد» به روایت تاریخی تجربه اعتماد ملت ایران به دولت آمریکا در برهه‌های مختلف تاریخی پرداخته است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون