تاریخ خبر: کد خبر: 5314

پوستر: اعمال شب نیمه شعبان

خداوند قسم خورده در شب نیمه شعبان حاجتمندی را از درگاه خود دست خالی برنگرداند.

اعمال نیمه شعبان

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون