تاریخ خبر: کد خبر: 5261

عکس: گردهمایی شعرای آئینی در مشهد

این مراسم شب گذشته در تالار نور با حضور برخی از شعرای کشوری در تالار نور مشهد برگزار شد

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/6-3-1394/IMAGE635683207368129719.jpg

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/6-3-1394/IMAGE635683207388730897.jpg

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/6-3-1394/IMAGE635683207386010741.jpg

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/6-3-1394/IMAGE635683207381850503.jpg

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/6-3-1394/IMAGE635683207382760556.jpg

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/6-3-1394/IMAGE635683207380070402.jpg

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/6-3-1394/IMAGE635683207379340360.jpg

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/6-3-1394/IMAGE635683207376690208.jpg

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/6-3-1394/IMAGE635683207373830045.jpg

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/6-3-1394/IMAGE635683207372899992.jpg

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/6-3-1394/IMAGE635683207370069830.jpg

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/6-3-1394/IMAGE635683207369229782.jpg

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/6-3-1394/IMAGE635683207368129719.jpg

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/6-3-1394/IMAGE635683207366989653.jpg

http://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/6-3-1394/IMAGE635683207365159549.jpg

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون