تاریخ خبر: کد خبر: 5191

عکس: ورود 600 زوج دانشجو به مشهد مقدس

این تعداد زوج دانشجو در قالب طرح ملی " همسفر تا بهشت" که به همت نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب برگزار می شود به مشهد اعزام شده اند.


عکس: داوود بهگام


کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون