تاریخ خبر: کد خبر: 5112

موشن گرافیک: «خمس» به زبان ساده

در این ویدیوگرافی ابتدا نهاد مالیات به عنوان بزرگترین تامین کننده بودجه در بسیاری از کشورها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به بخشی از ناکارآمدی آن اشاره می شود و در نهایت نگاه اسلام را برای تامین مخارج یک حکومت اسلامی معرفی می کند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون