تاریخ خبر: کد خبر: 4945

عکس: برادر کوچک شهید مطهری

دیدار با محمدحسن مطهری، برادرکوچکتر شهید مطهری در موزه شهید در فریمان خراسان رضوی

http://static.iqna.ir/1/gallery/201504/8587714030706178776575707166.jpg

http://static.iqna.ir/1/gallery/201504/858771403070571001487997302.jpg

http://static.iqna.ir/1/gallery/201504/8587714030701022410792590391.jpg

http://static.iqna.ir/1/gallery/201504/8587714030697897339144031712.jpg

http://static.iqna.ir/1/gallery/201504/8587714030699459877481933822.jpg

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون