تاریخ خبر: کد خبر: 4687

مستند: 16 عهدشکنی آمریکا در جهان

مستند «فریب» روایتهایی از عهدشکنی های متعدد آمریکا در تعهدات جهانی

 

 

 

مستند فریب یک تحلیل یا تفسیر سیاسی نیست و صرفا روایت تاریخ است!

 

این مستند با استفاده از اسناد تاریخی در 16 روایت عهدشکنی های متعدد آمریکایی ها در معاهدات بین المللی را نشان میدهد که اثبات غیرقابل اعتماد بودن آمریکاست.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون