تاریخ خبر: کد خبر: 4505

عکس: اولین قربانیان چهارشنبه سوزی در مشهد

انفجار ترقه‌ای دست ساز در یک واحد مسکونی 3 طبقه در بلوار سیدرضی شهر مشهد 2 مجروح بر جای گذاشت.

گفتنی است در بررسی‌های دقیق تر از واحد‌های دیگر این ساختمان مسکونی نزدیک به 500 عدد ترقه دست ساز کشف و با توجه به خطر آفرین بودن بمب دست ساز و عدم امکان جابجایی آنان تیم ویژه خنثی سازی مواد منفجره نیروی انتظامی در محل حاضر شدند

انفجار ترقه دست ساز در یک واحد مسکونی - مشهد

انفجار ترقه دست ساز در یک واحد مسکونی - مشهد

انفجار ترقه دست ساز در یک واحد مسکونی - مشهد

انفجار ترقه دست ساز در یک واحد مسکونی - مشهد

انفجار ترقه دست ساز در یک واحد مسکونی - مشهد

انفجار ترقه دست ساز در یک واحد مسکونی - مشهد

انفجار ترقه دست ساز در یک واحد مسکونی - مشهد

انفجار ترقه دست ساز در یک واحد مسکونی - مشهد

انفجار ترقه دست ساز در یک واحد مسکونی - مشهد

انفجار ترقه دست ساز در یک واحد مسکونی - مشهد

انفجار ترقه دست ساز در یک واحد مسکونی - مشهد

انفجار ترقه دست ساز در یک واحد مسکونی - مشهد

انفجار ترقه دست ساز در یک واحد مسکونی - مشهد

 

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون