تاریخ خبر: کد خبر: 4468

عکس: حاج قاسم در میان دو سردار شهید

در این عکس ویژه، سردار شهید نور علی شوشتری، حاج قاسم سلیمانی و شهید حاج احمد کاظمی دیده می شوند.

apy5iw5v

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون