تاریخ خبر: کد خبر: 4413

عکس: مداح معروف پشت کامیون

جوان رزمنده ای که با کلاه بافتنی به دروبین عکاسی خیره شده است حاح محمود کریمی است

به گزارش قاصدنیوز، جوان رزمنده ای که با کلاه بافتنی به دروبین عکاسی خیره شده است حاح محمود کریمی است

محمود کریمی جبهه

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون