تاریخ خبر: کد خبر: 4352

این عکس را معنا کنید

حسن روحانی تورم را صفر اعلام کرد!

تورم صفر

کلمات کلیدی

 • بنده 0 0

  چینش عکاس باید بهتر می بود، اول اینکه می توانست قیمت قبلی مرغ تایپ و چاپ شده، باشد بعد با ماژیک (ترجیحا قرمز) خط کشیده شده و قیمت جدید دستی وارد شده باشد.
  ضمنا به قول رهبر عزیز، باید به رییس جمهور قانونی مملکت(ولو چند صدهزار رایی) احترام گذاشت.

 • علی 0 0

  جناب اقای روحانی:به احترام لباست نمیتونی کارکنی بکش کنار؛تاکی میخوای باشعارهای غیرواقعی وامارهای الکی مردم روفریب بدی
  بابابخدااین صندلیهای دوروزه دنیاارزش اینهمه نیرنگ ودروغ رونداره
  یک روزی که ابدی هم هست وهیچ راه فراری نداری بایدجواب بدی هاااااااااا
  نگی نگفتییییییییی

ارسال نظر

تریبون