تاریخ خبر: کد خبر: 4282

عکس: تجمع اعتراضی معلمان مشهدی

صبح امروز جمعی از معلمان و فرهنگیان مشهدی در اعتراض به مسائل مالی و حقوق و مزایای خود در مقابل اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی تجمع کردند.

 

a0amumKZU0fD

E2er4FMVzoLr

tylBJBdb1QYh

tkInSfR4DMRv

j9BjcDEbS1Pr

IO0p3DugHYmz

lqOPnsu8tCEF

nuZ9gkUKyRuR

rsg5A24Wl5lf

aAT8BJm6ObA5

yhfAuA3LCif7

TcIDS1TkgQph

2bw0r5FZgavz

duhhmy2i5jgf

2BqNrIzrTYCY

7SBWzkFm4FTj

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون