تاریخ خبر: کد خبر: 4243

فیلم لحظه برخورد قایق بدون سرنشین سپاه به ماکت ناو آمریکایی

رزمایش پیامبراعظم(ص) 9 در منطقه عمومی خلیج فارس در حال برگزاری است. در بخشی از این رزمایش ناو شبیه سازی شده آمریکایی مورد اصابت قایق های بدون سرنشین و انتحاری سپاه قرار گرفت

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون