تاریخ خبر: کد خبر: 4226

روایتگری: ما با اسلحه فاطمه(س) می‌جنگیم!

اسلحه ی فاطمه(س) - روایتی از حاج حسین خرازی در تنگنای کمبود مهمات( قابل توجه تیم مذاکره کننده هسته ای )

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون