تاریخ خبر: کد خبر: 4198

داده نما: خواننده زن رپ که مسلمان شد

ملانی جورجیاد" با نام هنری دیامز از مشهورترین خوانندگان رپ فرانسه مسلمان شد.

ملانی جورجیاد" با نام هنری دیامز از مشهورترین خوانندگان رپ فرانسه؛ پس از طی یک دوره افسردگی شدید در سفری که به جزیره موریس می‌رود برای اولین بار حضور در مسجد و نماز خواندن را تجربه می‌کند و این سرآغاز گرایش ملانی به اسلام می‌شود .

 

خواننده مسلمان شده

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون