تاریخ خبر: کد خبر: 4191

طنز: داستان هلیکوپتر سواری خانم ابتکار!

پدیده ریزگردهای استان خوزستان با وجودی که سالهاست مردم این استان را آزار می دهد کماکان مورد غفلت واقع شده است و اتفاق ویژه ای در این زمینه رخ نداده است.

 

داستان هلیکوپتر سواری خانم ابتکار/ ریزگردهای پر حاشیه و دردسرساز جنوب

 

داستان هلیکوپتر سواری خانم ابتکار/ ریزگردهای پر حاشیه و دردسرساز جنوب

 

داستان هلیکوپتر سواری خانم ابتکار/ ریزگردهای پر حاشیه و دردسرساز جنوب

 

داستان هلیکوپتر سواری خانم ابتکار/ ریزگردهای پر حاشیه و دردسرساز جنوب

 

داستان هلیکوپتر سواری خانم ابتکار/ ریزگردهای پر حاشیه و دردسرساز جنوب

 

داستان هلیکوپتر سواری خانم ابتکار/ ریزگردهای پر حاشیه و دردسرساز جنوب

 

داستان هلیکوپتر سواری خانم ابتکار/ ریزگردهای پر حاشیه و دردسرساز جنوب

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون