تاریخ خبر: کد خبر: 4183

فیلم: طنز خبری «صرفا جهت اطلاع» این هفته

بعد از 2هفته تعطیلی، صرفا جهت اطلاع 30 بهمن 93

بعد از 2هفته تعطیلی، صرفا جهت اطلاع 30 بهمن 93

در حالی که در سه قسمت پیاپی قبلی صرفا جهت اطلاع ، کامران نجف زاده به روش های مختلف از اعمال فشار به این برنامه برای خودداری از پرداختن به حواشی مهم و مطرح روز سخن میگفت، بعد از آن پخش این برنامه برای 2 هفته تعطیل شد تا مشخص شود این فشارها ظاهرا بی اثر هم نبوده است!

 

در این بخش هم باز نجف زاده به احتمال مجدد تعطیلی و عدم پخش صرفا جهت اطلاع اشاره می کند!

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون