تاریخ خبر: کد خبر: 4019

داده نما: اقتصاددانی که مسلمان شد

ژولیان پلیسیه اقتصاددان فرانسوی الاصلی است که به آیین اسلام گرویده است.

 

 

1اقتصاددان فرانسوی که مسلمان شد

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون