تاریخ خبر: کد خبر: 3834

عکس: آزاد سازی 20 هکتار از ارتفاعات جنوبی مشهد‎

صبح دیروز طی حکم قضایی، ساختمان‌ها و آلونک‌های غیرمجاز منطقه خسروآباد واقع در ارتفاعات جنوبی مشهد با حضور عوامل انتظامی، نظامی و شهرداری تخریب شد.

 

 

تخریب ساختمان در ارتفاعات جنوبی مشهد

تخریب ساختمان در ارتفاعات جنوبی مشهد

تخریب ساختمان در ارتفاعات جنوبی مشهد

تخریب ساختمان در ارتفاعات جنوبی مشهد

تخریب ساختمان در ارتفاعات جنوبی مشهد

تخریب ساختمان در ارتفاعات جنوبی مشهد

تخریب ساختمان در ارتفاعات جنوبی مشهد

تخریب ساختمان در ارتفاعات جنوبی مشهد

تخریب ساختمان در ارتفاعات جنوبی مشهد

تخریب ساختمان در ارتفاعات جنوبی مشهد

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون