تاریخ خبر: کد خبر: 3131

کلیپ: باید «احمق» باشیم...

مذاکرات تمدید شد... و همه باید صبر کنند. اما آمریکا صبر نکرد تا به همه نشان دهد که زیاده خواه است و به توافق هایش پایبند نیست. جان کری در وین نشان داد که ما احمق نبودیم اگر به مذاکره خوش بین نیستیم. حرف هایی که وزیر خارجه آمریکا گفت و بعضی ها نشنیدند.

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون