تاریخ خبر: کد خبر: 3126

عکس: شش قلوهای مشهدی

شش قلوهایی که صبح روز یکشنبه در مشهد متولد شدند در سلامت کامل به سر می برند.

شش قلوهایی که صبح روز یکشنبه در مشهد متولد شدند در سلامت کامل به سر می برند.
 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون