تاریخ خبر: کد خبر: 2980

عکس: پشت صحنه «شیار 143»

«شیار143» با هنرمندی مریلا زارعی این روزها در حالی اکران می شود که توجه مردم را به خود جلب کرده است.

 

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

پشت صحنه فیلم سینمایی شیار 143

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون