تاریخ خبر: کد خبر: 2895

طرح: کتاب‌های مظلوم!

با گسترش دسترسی به موبایل و نرم افزارهای شبکه های اجتماعی، بیشترین زمان جوانان و نوجوانان، این سرمایه های ملی به گردش و فعالیت در این شبکه ها صرف شده و به طور کامل از مطالعه کتاب و آموختن مطالب جدید در اوقات فراغت خود، غافل می شوند.

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون