تاریخ خبر: کد خبر: 2852

عکس: آیا مشهد به سرنوشت مکه دچار خواهد شد؟

قاطبه دغدغه مندان و فعالان مذهبی و شهرسازی نسبت به توسعه نامتوازن و غیراسلامی شهر مشهد هشدار می دهند

 

عکس قدیمی کعبه و مکه

عکس قدیمی کعبه و مکه

عکس قدیمی کعبه و مکه

عکس جدید کعبه و مکه

عکس جدید کعبه و مکه

عکس جدید کعبه و مکه

عکس جدید کعبه و مکه

عکس جدید کعبه و مکه

عکس جدید کعبه و مکه طرح توسعه مکه

عکس/ طرح توسعه مکه تا سال 2020

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون