تاریخ خبر: کد خبر: 2752

فیلم: رو کن گزینــه ها را...

دیگر توان نداریم تحقیر دیگری را...یا حرف های مفت امثال جان کری را

عاشورای امسال  فکه بیادماندنی  ترین بود.هم جمعیت بیشتر از سال های پیش بود و هم حال و هوای عاشورای 93 رنگ دیگری داشت.کربلای ما اینجاست.جایی که قرار است بین عزت و ذلت یکی را برگزینیم و چه زیبا گفت حاج سعید که:

دیگر توان نداریم تحقیر دیگری را...یا حرف های مفت امثال جان کری را

رو کن گزینه ها راما تشنه جهادیم... بسیار دوست داریم تدبیر رهبری را

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون