تاریخ خبر: کد خبر: 2717

عکس: پرچم آمریکا و اسرائیل در ورودی یک دانشگاه

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مناسبت 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی پرچم آمریکا و اسرائیل را به منظور نشان دادن انزجار ملت ایران از استکبار جهانی، در مقابل در اصلی این دانشگاه زیر پای دانشجویان نقاشی کرد.

عکس: پرچم آمریکا و اسرائیل در ورودی یک دانشگاه

به گزارش قاصدنیوز، بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مناسبت 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی پرچم آمریکا و اسرائیل را به منظور نشان دادن انزجار ملت ایران از استکبار جهانی، در مقابل در اصلی این دانشگاه زیر پای دانشجویان نقاشی کرد.

 

این نقاشی توسط گروهی از دانشجویان و با هدف استکبار ستیزی و اعلام انزجار از اقدامات خبیثانه دشمن در  30 پرچم 1.5*2 در جلوی در اصلی دانشگاه در خیابان استاد یوسفی مشهد کشیده شده است.

 

پرچم آمریکا و اسرائیل زیرپای دانشجویان

پرچم آمریکا و اسرائیل زیرپای دانشجویان

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون