تاریخ خبر: کد خبر: 2460

طرح: بهانه جویی‌های یواشکی

هرکاری را بخواهید انجام دهید، راهش را پیدا می کنید. هرکاری را نخواهید انجام دهید بهانه اش را پیدا می کنید!

 

بهانه جویی فرار از مسئولیت

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون