تاریخ خبر: کد خبر: 2375

عکس: باغ زیبای گیاه شناسی مشهد

این باغ که در مساحت 27 هکتار تاسیس شده در بلوار جمهوری اسلامی حد فاصل چهارراه مقدم و میدان غدیر واقع شده است.

به گزارش قاصدنیوز، باغ‌گیاه‌شناسی مشهد شامل بخش‌های مختلفی از جمله باغ گل رز، قطعه آموزشی و نمایشی، مجموعه گیاهی منطقه رویشی ایران، مجموعه آربراتوم و سیستماتیک گیاهی، باغ میوه‌های بومی ایران، مجموعه گیاهی سوزنی برگان، مجموعه نمایشی باغ صخره‌ای و مجموعه نهالستان و گلخانه‌های تکثیری است.

 

این باغ به منظور حفاظت و نگهداری از گیاهان و تهیه بانک ژن زنده گیاهی، آشنایی دانشجویان و شهروندان با انواع گونه‌های گیاهی، انجام برنامه‌های مطالعاتی و پژوهشی،‌ ترویج استفاده شهروندان از گل و گیاه و ... احداث شده است.

باغ گیاهشناسی مشهد شامل کلکسیون های متععدی است که یکی از کلکسیون‌های این باغ آربراتوم و سیستماتیک است که 250 گونه گیاهی در مساحت 2.5 هکتاری آن کاشته شده است.


باغ رز یکی دیگر از کلکسیون های این باغ در مساحت یک هکتار احداث شده است و در این کلکسیون 30 گونه در 120 رقم گل رز در معرض دید عموم قرار گرفته است.


باغ میوه نیز که شبیه‌سازی شده از کوچه باغ‌های قدیمی ایران است، در آن 140 رقم درخت میوه و 30 گونه درخت غیرمثمر مانند نارون کاشته شده است.


دیگر کلکسیون این مجموعه باغ صخره‌ای است. این محل نیز دارای انواع گل‌ و گیاه‌های پیازی، فصلی و صخره‌ای است که در قالب دو هکتار احداث شده است.


باغ گیاهان دارویی از سایر کلکسیون های موجود است که برای اشاعه، آموزش و تحقیقات پیرامون گیاهان دارویی کاربرد دارد.

 

این باغ که در مساحت 27 هکتار تاسیس شده در بلوار جمهوری اسلامی حد فاصل چهارراه مقدم و میدان غدیر واقع شده است.

باغ گیاه شناسی مشهد

باغ گیاه شناسی مشهد

باغ گیاه شناسی مشهد

 

 

 

 

باغ گیاه شناسی مشهد

باغ گیاه شناسی مشهد

باغ گیاه شناسی مشهد

باغ گیاه شناسی مشهد

باغ گیاه شناسی مشهد

باغ گیاه شناسی مشهد

باغ گیاه شناسی مشهد

باغ گیاه شناسی مشهد

باغ گیاه شناسی مشهد

باغ گیاه شناسی مشهد.

باغ گیاه شناسی مشهد

 

باغ گیاه شناسی مشهدباغ گیاه شناسی مشهد

باغ گیاه شناسی مشهد

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون